Organisatie

De Protestantse Gemeente Woldendorp-Termunten/Borgsweer, die ook een kerk in Woldendorp bezit (zie hier), heeft de kerk in Termunten op 31 oktober 2014 overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) www.groningerkerken.nl  
Zondag 21 mei 2017 zijn de PKN gemeente Woldendorp, Termunten/Borgsweer en de Petruskerk van Wagenborgen verenigd tot de Protestantse gemeente Eems Dollard.

Kerkenraad protestantse gemeente Eems Dollard

Ds. mr. R. Poede          Predikant                     050-2304266
Dhr. A. Koopmans        Ouderling preses          0596 541597
Dhr. J.H. van der Laan   Ouderling Kerkrentmeester, redactie Contact
Mw. T.D. Ploeger          Ouderling kerkrentmeester
Mw. W. Kuiper              Diaken
B. Beekhuis                 Koster Kerkrentmeester kerk Woldendorp
G. Kuiper                     Koster kerkrentmeester kerk Wagenborgen
Mw. R. Prins                Koster kerk Termunten  0596601801
ria_nieuw@hotmail.com

 Stichting Exploitatie Kerk Termunten

Uit de orgelcommissie, die zich heeft ingezet voor restauratie van het orgel, is een commissie voortgekomen om de kerk een bredere functie te geven. In de zomer is de kerkdeur van 1 mei tot 1 september geopend voor bezoek (zie openingstijden) en periodiek worden activiteiten zoals concerten en een jaarmarkt georganiseerd. Deze commissie - bestaande uit inwoners van Termunten, Termunterzijl, Borgsweer en Woldendorp - is begin juli 2009 een stichting geworden. Deze Stichting Exploitatie Kerk Termunten huurt de kerk van de SOGK.

 De organisatie draait geheel op vrijwilligers, die de activiteiten organiseren en worden ingezet voor ‘klussen’.

 Om de toegang zo laagdrempelig mogelijk te houden zijn de concerten gratis toegankelijk. De onkosten van
musici, consumptie, huur e.d. worden deels gedekt door vrijwillige bijdragen van bezoekers en een gemeentelijke subsidie. In aanvulling daarop zijn we op zoek naar sponsors/donateurs.

Wilt u ons steunen? Maak dan € 10 (meer mag ook) over op bankrekening  NL66 RABO 0126857989   ST.TOT EXPLOITATIE VAN DE KERK TERMUNTEN      o.v.v. ‘donatie’. 

 

 

 
  home    contact      nieuws     openingstijden    kerkdiensten     links