Kerk

De Hervormde Kerk van Termunten, de Ursuskerk, dateert uit de dertiende eeuw. De huidige kerk is gebouwd op een fundament uit de twaalfde eeuw en was ooit een veel grotere kruiskerk. Wat resteert is het romano-gotische koor en een klein deel van het schip. In de bevrijdingsdagen van 1945 is de kerk uitgebrand, waardoor na de oorlog restauratie nodig was. Ook het orgel ging verloren. In de 19e eeuw is de oorspronkelijke middeleeuwse toren, die los stond van de kerk, ingestort en afgebroken. De huidige toren werd als onderdeel van de algehele restauratie in 1951 gebouwd. De kerk heeft een bewogen geschiedenis, maar blijft een uniek voorbeeld van romano-gotisch muurwerk.

Lees meer over de geschiedenis van de kerk in een brochure opgesteld door Steyn Prins. Zie verder de brochure van Religieus Erfgoed in Groningen en de volgende site over kerken in Groningen of deze van de RUG. Voor historisch foto- en beeld-
materiaal
: klik hier.            
SOGK folder kerk Termunten

Verder een archeologisch onderzoek door A.E. Giffen in 1949

Onderzoek Sarcofagen door P.G.Heinsbroek in 2014

In de kerk staat een oud doopvont.
De klok en het uurwerk zijn weer in ere hersteld!

uitzending TV-Noord (vanaf 17m20s):
Cees Stolk interviewt Reint Wobbes over/bij kerk Termunten.
klik hier

Kerk Termunten
in Canon Oldambt:
klik hier ; voor meer
informatie over de
Canon klik hier.
 

 
Kerk Termunten

 

 

 
  home    contact      nieuws     openingstijden    kerkdiensten     links