Organisatie

De Protestantse Gemeente Woldendorp-Termunten/Borgsweer, die ook een kerk in Woldendorp bezit (zie hier), heeft de kerk in Termunten op 31 oktober 2014 overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) www.groningerkerken.nl  

Kerkenraad Woldendorp – Termunten/Borgsweer
Dhr. F. Zigterman Rustenburg ( preses )
Dhr. S. Prins ( scriba )
Dhr.  H. Beekhuis ouderling
Dhr.  Y. de Boer( vice preses )
Dhr. B. Perdok, ouderling kerkrentmeester
Mw. N. Perdok – de Haan diaken

Kerkrentmeester : Dhr. D.W. Krijgsman

Predikant: Ds. R. Poede

Koster: Mw. R. Prins – Nieuwold

 Stichting Exploitatie Kerk Termunten

Uit de orgelcommissie, die zich heeft ingezet voor restauratie van het orgel, is een commissie voortgekomen om de kerk een bredere functie te geven. Om te beginnen is op zondagmiddag van april tot oktober bezoek mogelijk gemaakt (zie openingstijden) en periodiek worden culturele activiteiten zoals concerten georganiseerd. Deze commissie - bestaande uit inwoners van Termunten, Termunterzijl, Borgsweer en Woldendorp - is begin juli 2009 een stichting geworden. Deze Stichting Exploitatie Kerk Termunten huurt de kerk van de SOGK.

 De organisatie draait geheel op een dertigtal vrijwilligers, die de concerten organiseren, tijdens bezoektijden gastheer/vrouw zijn en worden ingezet voor ‘klussen’.

 Om de toegang zo laagdrempelig mogelijk te houden zijn de concerten gratis toegankelijk. De onkosten van
musici, consumptie, huur e.d. worden deels gedekt door vrijwillige bijdragen van bezoekers en een gemeentelijke subsidie. In aanvulling daarop zijn we op zoek naar sponsors/donateurs.

Wilt u ons steunen? Maak dan € 10 (meer mag ook) over op bankrekening 126857989 t.n.v. Stichting Exploitatie Kerk Termunten o.v.v. ‘donatie’. 

 

 

 
  home    contact      nieuws     openingstijden    kerkdiensten     links